English

I am receiving 241,639 letters & artworks of support from 250,000 individuals from 26 countries via Write for Rights (#W4R) by Amnesty International.

Bahasa Malaysia

Saya menerima 241,639 surat dan lukisan dari 250,000 individu dari seluruh dunia sebagai sokongan kepada saya melalui kempen Write for Rights (#W4R) oleh Amnesty International. Surat-surat tersebut datang dari 26 negara – paling tinggi dari Netherlands, diikuti Italy dan Canada. Majlis penyampaian diadakan di Subang minggu lepas. Turut hadir Amnesty International-Malaysia executive director Shamini Darshini.

bb IMG-20160512-WA037
IMG-20160512-WA020
IMG-20160512-WA022
IMG-20160512-WA030
IMG-20160512-WA041