Zunar menyampaikan message tentang kepentingan sistem pendidikan di negara kita sebagai tunjang sebenar dalam menjadikan negara kita sebuah negara yang betul-betul merdeka.